opis.

  • NAZWA PROJEKTU: Wizytówka Prasologia
  • KATEGORIA: Wizytówka
  • KLIENT: Firma Prasologia
  • PROGRAMY: Corel, Photoshop