opis.

  • NAZWA PROJEKTU: Ulotka Motopietrzyk
  • KATEGORIA: Ulotka
  • KLIENT: Firma Motopietrzyk
  • PROGRAMY: Corel, Photoshop